Наши преподаватели


Mūsu pasniedzēji


Карева Тамара Николаевна - основательница школы, президент ассоциации
Классической Астрологии, ведущий преподаватель, автор уникальных методов прогнозирования.

Tamāra Kareva – skolas dibinātāja, Klasiskās Astroloģijas asociācijas prezidente,
vadošais pasniedzējs skolā, unikālu prognožu metožu autore.Кашенина Елена Камиловна - ректор ВШКА, астролог с мировым именем.
В школе читает курс "Психология консультирования"
Jeļena Kašenina – Maskavas KAA rektore, pasaulē zināma astroloģe,
skolā lasa autorkursu „ Konsultēšanas psiholoģija”.Клишевич Ольга Гавриловна - выпускница школы, практикующий доктор.
В школе ведёт курс медицинской, синастрической и кармической астрологии
Olga Kliševiča - skolas absolvente, praktizējoša ārste, skolā pasniedz medicīniskās,
sinatrijas un karmiskās astroloģijas kursu.Лобанова Ирена Станиславовна - выпускница школы, психолог.
В школе ведёт курс бизнес астрологии и спецкурс "Психология вашего ребёнка".
Куратор дипломных работ
Irēna Lobānova – skolas absolvente, sociālais psihologs,
skolā pasniedz biznesastroloģijas kursu un autorkursu „ Jūsu bērna psiholoģija”.
Diplomdarbu sagatavošanas kuratoreКарев Михаил Юрьевич - выпускник школы. Директор школы.
Читает курс хорарной астрологии. Читает лекции и ведёт семинарские занятия
на первом и втором курсах.
Mihails Karevs – skolas absolvents. Skolas direktors. Pasniedz horārās astroloģijas kursu,
lasa lekcijas un vada seminārus 1. un 2. kursāХаритонченко Наталья - выпускница школы, астропсихолог.
Ведёт занятия на 3 курсе, читает спецкурс "Астроминералогия".
Nataļja Haritončenko – skolas absolvente, astropsihologs. Vada nodarbības 3. kursā,
lasa autorkursu „ Astromineroloģija”Бурилов Андрей - выпускник школы, астролог исследователь.
Читет спецкурсы "Гамбургская астрология" и "Ведическая астрология".
Andrejs Burilovs – skolas absolvents, astrologs-pētnieks.
Pasniedz autorkursu Hamburgas astroloģijā un Vēdiskajā astroloģijāОлешко Юрий Юрьевич - Мастер хорарной астрологии,
автор книг и трудов по хорарной и элективной астрологии
Jurijs Oleško – Horārās astroloģijas meistars, pasaulē pazīstams astrologs,
skolā pasniedz autorkursu horārajā astroloģijāКирьянова Ирина Петровна - преподаватель ВШКА (Москва),
специалист в области кармической астрологии
Irina Kirjanova – Maskavas KAA pasniedzēja, karmiskās astroloģijas speciāliste,
skolā pasniedz autorkursu karmiskajā astroloģijāРожанский Фёдор Иванович - автор уникальных лекций по синастрической астрологии,
создатель популярнейшей астрологической программы "Star"
Fjodors Rožanskis – unikālu lekciju autors saderības (sinastrijas) astroloģijā.
Populārās astroloģiskās programmas „ Star” autorsНа первую страницу

Uz sākumlapu