Informācija par LKAA „ Ūdensvīra Zīme”


 • Skola tika izveidota 1995.gada oktobrī. Pamatlicēji ir Tamāra Kareva ciešā sadarbībā ar Maskavas ( Krievija) Klasiskās Astroloģijas augstskolas rektori Jeļenu Kašeninu.

 • Skolas reģistrācija notika 1997.gada 24.februārī. Reģistrācijas Nr.40008018231.

 • Skola darbojās Klasiskās Astroloģijas asociācijas „ Ūdensvīra Zīme” ietvaros. Kāpēc "Ūdensvīra Zīme"? Tāpēc, ka asociācijas reģistrācijas laikā Jupiters (pāprvalda augstākās zinības) un Urāns ( astroloģijas aizbildnis) veidoja savienojuma aspektu Ūdensvīra zīmē – nesot veiksmi visam jaunajam, radošajam un progresīvajam.

 • Skola savā mācību darbā izmanto Maskavas ( Krievija) Klasiskās Astroloģijas augstskolas mācību programmas. Skolas absolventi saņem minētās augstskolas diplomus, kuri ir atzīti starptautiskā mērogā. Pašreiz mūsu skola ir vienīgā Latvijā, kura dod iespēju apgūt klasiskās astroloģijas un astropsiholoģijas zināšanas, un saņemt starptautiski atzītu diplomu, studējot tepat, Latvijā.

 • Skolas absolventiem, kuri veiksmīgi nokārto gala pārbaudījumu, tiek piešķirta kvalifikācija: astroloģijas konsultants un astroloģijas pasniedzējs. Diplomdarbu aizstāvēšana notiek Rīgā.

 • Pašreiz skolā strādā seši pasniedzēji:

  Asociācijas prezidente un skolas rektore Tamāra Kareva – lasa savu autorkursu par prognožu metodēm, izmantojot Sarosa ciklu, astropsiholoģiju un Mēness astroloģiju. Vada meistarklasi konsultējošiem astrologiem. Vasarās T.Kareva aicina interesentus uz bioenerģētikas nodarbībām.

  Praktizējošā ārste Olga Kliševiča – lasa lekcijas karmiskajā, medicīnas un saderības ( sinastrija) astroloģijā.

  Sociālā psiholoģe Irēna Lobānova – lasa lekcijas biznesastroloģijā, profesionālās izvēles astroloģijā, bērnu attīstības astropsiholoģijā un vada diplomdarbu sagatavošanu.

  Skolas direktors Mihails Karevs – lasa lekcijas pirmajā un otrajā kursā, horārajā astroloģijā, elektīvajā astroloģijā, astronomijā.

  Astropsihologs Nataļja Haritončenko – lasa lekcijas pirmajā un trešajā kursā, astromineroloģijā un vada bioenerģētikas nodarbības.

  Astrologs un pētnieks Andrejs Burilovs – vada fakultatīvo kursu Urāniskajā astroloģijā un Vēdiskajā astroloģijā.

  Visiem skolas pasniedzējiem ir liela pieredze astroloģiskās konsultēšanas darbā.

 • Mūsu skola pastāvīgi sadarbojas ar plaši pazīstamiem astrologiem no Krievijas un citām Baltijas valstīm.

  Baltijas TARO Akadēmijas (Viļņa, Lietuva) rektors Stanislavs Mušinskis mūsu skolā lasa lekcijas par TARO kārtīm un lekcijas Numeroloģijā. Regulāri lasa lekcijas vieslektori no Maskavas Klasiskās astroloģijas skolas Jeļena Kašenina un Irīna Kirjanova.

  Astrologs Fjodors Rožanskis, populārās astroloģijas programmas "STAR" veidotājs, vada nodarbības izmantojot unikālu horoskopu analīzes metodi . Lasa autorkursu saderības ( sinastrija) astroloģijā.

  Pasaulē atzīts Horārās astroloģijas autoritāte Jurijs Oleško mūsu skolā vada semināra nodarbības Horārajā astroloģijā.

 • Skolas pastāvēšanas laikā noorganizēti daudzi pasākumi – atklātās lekcijas, semināri, meistarklases. Asociācijas organizētajos pasākumos piedalās ne tikai skolas studenti un absolventi, bet arī citu Latvijas astroloģijas skolu absolventi. Noklausoties vieslektoru kursus, studenti saņem attiecīgus sertifikātus.

 • Skolā pieejama astroloģiskās un okultās literatūras bibliotēka.

 • 2001.gadā projekta ietvaros izveidots „ Astrologu klubs” , kuru apmeklē visi interesenti.

 • Mācību process :

  LKAA „ Ūdensvīra Zīme” pamatprogramma ietver kosmoloģijas un sociālās prognožu metodes apgūšanu.

  Mācības līdz diplomdarba aizstāvēšanai ilgst 4 gadus – 4 kursi.

  Pamatkurss – astropsiholoģija – 2 gadus ( 1.un 2.kurss). Pastāv iespēja saņemt sertifikātu un līdz ar to pabeigt mācības.

  3.kurss – prognožu metodes.

  4.kurss – medicīnas astroloģija, horārā astroloģija, saderības ( sinastrija) astroloģija, karmiskā astroloģija, biznesa astroloģija.

  Apgūto zināšanu novērtējums notiek ieskaišu, eksāmenu, kursa darbu veidā, gala pārbaudījums – diplomdarba aizstāvēšana.

 • Tie, kuri jau iepriekš ir studējuši astroloģiju, mūsu skolā var uzsākt mācības 2.vai 3. kursā.

 • Sākot no 2.kursa daudzi mūsu studenti sāk aktīvi konsultēt klientus, palīdzot viņiem rast izeju no sarežģītām dzīves situācijām, palīdz viņiem atklāt savus talantus.

 • Studējot astroloģiju, Jūs gūstat iespēju mainīt savu dzīvi, koriģēt notikumus dzīvē, palīdzēt citiem saprast notiekošo viņu dzīvē.


Uz sākumlapu