Наши преподаватели


Mūsu pasniedzēji


Карева Тамара Николаевна - основательница школы, президент ассоциации
Классической Астрологии, автор уникальных методов прогнозирования.

Tamāra Kareva – skolas dibinātāja, Klasiskās Astroloģijas asociācijas prezidente,
vadošais pasniedzējs skolā, unikālu prognožu metožu autore.Кашенина Елена Камиловна - ректор ВШКА, астролог с мировым именем.
В школе читает курс "Психология консультирования"
Jeļena Kašenina – Maskavas KAA rektore, pasaulē zināma astroloģe,
skolā lasa autorkursu „ Konsultēšanas psiholoģija”.Клишевич Ольга Гавриловна - выпускница школы, практикующий доктор.
В школе ведёт курс медицинской, синастрической и кармической астрологии
Olga Kliševiča - skolas absolvente, praktizējoša ārste, skolā pasniedz medicīniskās,
sinatrijas un karmiskās astroloģijas kursu.Лобанова Ирена Станиславовна - выпускница школы, психолог.
В школе ведёт курс бизнес астрологии и спецкурс "Психология вашего ребёнка".
Куратор дипломных работ
Irēna Lobānova – skolas absolvente, sociālais psihologs,
skolā pasniedz biznesastroloģijas kursu un autorkursu „ Jūsu bērna psiholoģija”.
Diplomdarbu sagatavošanas kuratoreКарев Михаил Юрьевич - выпускник школы. Директор школы.
Читает курс хорарной астрологии. Читает лекции и ведёт семинарские занятия
на первом и втором курсах.
Mihails Karevs – skolas absolvents. Skolas direktors. Pasniedz horārās astroloģijas kursu,
lasa lekcijas un vada seminārus 1. un 2. kursāСамборская Наталья - выпускница школы, астропсихолог.
Ведёт занятия на 1 и 2 курсах.
Nataļja Samborska – skolas absolvente, astropsihologs. Vada nodarbības 1. kursā,Бурилов Андрей - выпускник школы, астролог исследователь.
Читет спецкурсы "Гамбургская астрология" и "Ведическая астрология".
Andrejs Burilovs – skolas absolvents, astrologs-pētnieks.
Pasniedz autorkursu Hamburgas astroloģijā un Vēdiskajā astroloģijāРожанский Фёдор Иванович - автор уникальных лекций по синастрической астрологии,
создатель популярнейшей астрологической программы "Star"
Fjodors Rožanskis – unikālu lekciju autors saderības (sinastrijas) astroloģijā.
Populārās astroloģiskās programmas „ Star” autorsНа первую страницу

Uz sākumlapu